Iso standard

Montaža krovnih prozora izvodi se u zavisnosti od vrste krovnih pokrivača.

Prilikom montaže gde je krovni pokrivač crep, krovni prozor se montira tako da gornja i dve bočne (leva i desna) strana opšivke se postavlja ispod crepa sa dozvoljenom tolerancijom za širinu opšivke a da pritom crep ne pokriva kanal koji odvodi vodu sa krova. Donji deo opšivke sa olovnom zavesicom se postavlja preko krovnog pokrivača, u ovom slučaju crepa, kako bi vodu sa krova sproveo dalje.

Prilikom montaže gde je krovni pokrivač bitumenska šindra – tegola krovni prozor se montira tako da gornja i dve bočne (leva i desna) strana opšivke se postavlja ispod bitumenske šindre – tegole do pozicije kanala za odvod vode sa krova. Donji deo opšivke sa olovnom zavesicom se postavlja preko već postavljene bitumenske šindre – tegole koja se postavlja do visine otvora u krovu.

Prilikom montaže gde je krovni pokrivač lim krovni prozor se može postaviti na tri različita načina u zavisnosti od tehnike sa kojom raspolaže izvođač – limar:

Tako što se lim oblikuje i navlači na zid kanala i učvršćuje takozvanim:

– ”žabicama”,
-“pertlovanjem”,
– ”prepuštanjem lima na preklop”.

Pozicije se odrađuju istovetno kao i kod ostalih pokrivača (gornja i dve bočne strane ispod krovnog pokrivača a donja preko krovnog pokrivača i prilagođena je postojećoj situaciji na krovu.

”BRABO” opšivni lim u svom konstruktivnom rešenju omogućava potpuno pouzdano univerzalnu vezu između krovnog prozora i krova na svim gore navedenim krovnim pokrivačima!